Otsinguvorm

Mesinduse ABC-kursus 2016 Võrus

MESINDUSE ABC KURSUS 2016 VÕRUS
Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013–2016 raames.

Õppustest osavõtt on tasuta.

Teoreetilised õppepäevad toimuvad - Jüri 19a, Võru linn, MTÜ Võluvõru koolitusruum

Praktilised õppused toimuvad - 1) Jaan Pitsi mesilas – Noodasküla, Lasva vald, Võrumaa

                                                  2) Rein Männiste mesilas – Lossiküla küla, Sangaste vald, Valgamaa

                                                  3) Janek Saarepuu mesila – Sireli, Uuta küla, Nõo vald, Tartumaa

                                                   4) Mati Urbanik mesila – Värtemäe talu, Ähijärve küla, Antsla vald, Võrumaa

Õppekava eesmärk (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse)

  • Kursusel osaleja on omandanud järgmised teadmised: mesilaspere bioloogia, mesindamine kui protsess, mee kvaliteet ja meekäitlemine, mesilaspere kimbutavad erinevad haigused ja kahjurid ning nende ennetamistegevusus kui ka ravimine. Mesilaste korjemaa ja selle kasutamise võimalused. Mesila rajamine ja vajaminev inventar. Mesila majandamine ja vajalik seadusandluse ABC. Töö ja tervise ohutus mesilas!
  • Praktiliste teabepäevade raames saadakse ülevaade eelkõige mesilasperede eluperioodidest ja arengust tarude kaasabil, mesilasperede laiendamine ja sülemlemise ärahoidmine, mesilasemade tähtsusest ja kasvatamisest ning andmisest peresse. Oskus hinnata mesilaspere vajadusi ja nende alusel mesilasperet hooldada. Oskused erinevate mesindussaaduste tootmiseks ja käitlemiseks.

Kursuse läbiviimist korraldab EML Koolituskeskus – kõigile täpsustavatele küsimustele vastab EML tegevjuht Marianne Rosenfeld telefonil 50 29 006 või e-kirjaga mesilaspere@gmail.com

 

1.3. Eesti mesinike teabepäevad

Eesti mesinike teabepäevad on Eesti mesindussektori kooskäimise ja kogemuste vahetamise traditsioonilised üritused, millel edastatakse mesinikele päevakajalist infot ja tutvustatakse tehnoloogilisi mesindusvõtteid.

 

1.4. Õppepäevad piirkondlikes mesinike ühendustes

Mesinike piirkondlike ühenduste õppepäevad abistavad mesinikke mesindusalases arendustegevuses, levitavad mesindusalaseid teadmisi ja kogemusi ning tõstavad mesinduse jätkusuutlikkust.

 

1.5. Mesinduskursused

Mesinduskursused algajatele/edasijõudnutele Eesti erinevates piirkondades aitavad väärtustada mesindusalaseid teadmisi ja propageerida mesiniku kutset.

 

1.9. Rahvusvahelised nõupidamised ja kongressid

Rahvusvahelised nõupidamised, kongressid aitavad luua kontakte teiste ELi maade mesinike ja mesindusorganisatsioonidega, vahetada infot ja laiendada teadmisi.

Tagasiside

email

Mesindusprogrammi eestvedajad ootavad kõigilt vihjeid huvipakkuvate või murettekitavate teemade kohta. Saada ettepanek siit ja võib-olla just Sinu pakutud teemat lahatakse mõnel järgneval õppepäeval või loed oma küsimuse vastust ajalehest Mesinik. Vihje saatja võib jääda anonüümseks.

Saada ettepanek

FOTOD