Otsinguvorm

Eesti Mesindusprogramm

Tere tulemast mesindusprogrammi veebilehele!

 
Programmi alus

  • Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 ja Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 917/2004 mee tootmise ja turustamise arendamiseks Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides

Eesmärk

  • mesinikele ja mesindusorganisatsioonidele ELi poolt ette antud tegevuste toetamine

Praegu on mesindusprogrammi IV periood (I 2004–2007; II 2007–2010; III 2010–2013, IV 2013–2016).

Mesindussektori arenguprogrammi rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Vabariik.
Programm toetab etteantud meetmeid (tegevusi) ELi kinnitatud summade ulatuses.
 
Eesti mesindussektorile antav toetus on otseses seoses mesilasperede arvuga, sellepärast tuleb pered registreerida PRIA loomade registris ja anda statistikaametile nõudmisel sellekohast infot.
 
Programmi põhieesmärk
Eesti mesindussektori arendamine mesindussaaduste tootmise ja turustamise tingimuste parandamise kaudu.
 
Kaasnevad eesmärgid

  • Eestis maalähedase elulaadi säilitamine, maapiirkondade arengu toetamine ja tööhõive suurendamine mesinduse kaudu.
  • Piisavas koguses kodumaise mee jt. mesindussaaduste tootmine, et rahuldada laieneva meeturu vajadusi.
  • Looduslike taimeliikide ja kultuurtaimede koosluse tasakaalu säilitamine ja parandamine mesilasperede arvukuse suurendamise ja mesilaste tolmeldamistegevuse laiendamise abil.

Mesindusprogramm koosneb neljast meetmest:
I Mesinike ja mesinike ühenduste tehniline abistamine
II Varroatoosi tõrje ja profülaktika
III Meekvaliteedi hindamine ja juhtimine
IV Mesilasperede arvukuse suurendamine

 

1.3. Eesti mesinike teabepäevad

Eesti mesinike teabepäevad on Eesti mesindussektori kooskäimise ja kogemuste vahetamise traditsioonilised üritused, millel edastatakse mesinikele päevakajalist infot ja tutvustatakse tehnoloogilisi mesindusvõtteid.

 

1.4. Õppepäevad piirkondlikes mesinike ühendustes

Mesinike piirkondlike ühenduste õppepäevad abistavad mesinikke mesindusalases arendustegevuses, levitavad mesindusalaseid teadmisi ja kogemusi ning tõstavad mesinduse jätkusuutlikkust.

 

1.5. Mesinduskursused

Mesinduskursused algajatele/edasijõudnutele Eesti erinevates piirkondades aitavad väärtustada mesindusalaseid teadmisi ja propageerida mesiniku kutset.

 

1.9. Rahvusvahelised nõupidamised ja kongressid

Rahvusvahelised nõupidamised, kongressid aitavad luua kontakte teiste ELi maade mesinike ja mesindusorganisatsioonidega, vahetada infot ja laiendada teadmisi.

Tagasiside

email

Mesindusprogrammi eestvedajad ootavad kõigilt vihjeid huvipakkuvate või murettekitavate teemade kohta. Saada ettepanek siit ja võib-olla just Sinu pakutud teemat lahatakse mõnel järgneval õppepäeval või loed oma küsimuse vastust ajalehest Mesinik. Vihje saatja võib jääda anonüümseks.

Saada ettepanek

FOTOD